I skyggen af terror

terrorskulptursmall.jpg
Verden er blevet forandret som resultat af terrorangrebet på World Trade Center den 11. september, 2001. Forandringen indebærer, at fokus, i verdenssamfundets bestræbelser for at sætte gang i en positiv udviklingsproces frem mod en bedre og mere retfærdig verdensorden, er skiftet. Verden er blevet forandret som resultat af terrorangrebet på World Trade Center den 11. september, 2001. Forandringen indebærer, at fokus, i verdenssamfundets bestræbelser for at sætte gang i en positiv udviklingsproces frem mod en bedre og mere retfærdig verdensorden, er skiftet. At verden oplever sig "i skyggen af terror" trækker sine spor, når vi skal beslutte, hvad der er de centrale problemstillinger omkring uddannelse for bæredygtig udvikling.
Begreber som "sikkerhed" og "frihed" bliver nu afsættet for verdens opmærksomhed. Ingen kan være imod de ideale forestillinger, der ligger i ordene. Det, der kan være bekymrende, er, at midlerne og metoderne til at nå målene, måske kommer til at stå i vejen for vore visioner om en menneskeværdig fremtid.
tema7.jpg

Rettigheder under pres

Ordet "skygge" forbinder vi med uhygge og utryghed. Helt konkret betyder terrortruslen, at vigtige principper i menneskerettighedserklæringen, er kommet under pres. Krigen mod terror har allerede betydet gradbøjninger af en række af de retsgarantier, der er nedfældet i internationale konventioner og nationale lovgivninger. Terrorens skygge fylder nu så meget, at beskyttelse mod registrering, overvågning, tidsubestemt tilbageholdelse, og fængsling alene på baggrund af mistanke, ikke længere er en selvfølgelighed. Verdenssamfundet har bevæget sig ud på en glidebane, hvor bestræbelserne på at skabe en åben verden får stadig vanskeligere vilkår.
Den anden konsekvens af "terrorens skygge" er, at den får os til at overdimensionere problemets omfang. Verden i dag reagerer på terror, som om den er det største problem, verden nogensinde har stået overfor. Men sammenlignet med sult, fattigdom, sygdom, folkemord, udnyttelse, forfølgelse, forurening og naturkatastrofer, er dens forbrydelser kun som nålestik.

terrorskulptursmall.jpgSans for proportioner
Selvfølgelig skal terror bekæmpes med alle midler, men hvis verden mister sin sans for proportioner, har terroristerne for alvor vundet. Så kan vi godt glemme alle vore bestræbelser på at skabe en bæredygtig udvikling frem mod en verden præget af demokrati, medbestemmelse, ligeværd og lige rettigheder.
"Uddannelse for bæredygtig udvikling" må tage højde for, at fremtidens virkelighed vil udspille sig "i skyggen af terror". Set i det perspektiv må et af udgangspunkterne være, at unge mennesker konfronteres med de dilemmaer, terrorismen udfordrer verden med. Terrorismens spøgelse kan kun manes i jorden, hvis der bliver sat ord og tal på dens omfang i forhold til alle de andre problemer, der præger verden.

Fakta om international terrorisme
Set over to årtier er antallet af terrorangreb faldet. I 1981 blev der registreret knap 500 på verdensplan, i 1987 var tallet vokset til 650, mens det i 2002 var ca. 200.
Siden 1997 og frem til 2002 har terrorisme i gennemsnit kostet 976 afrikanere livet om året. Tallet for Asien er 750 dræbte, for Mellemøsten 323, mens der i Vesteuropa gennemsnitligt var 78 ofre for terrorisme om året.
I USA er det årlige antal dræbte pga. terrorisme i samme periode i gennemsnit 683. men ser man bort fra 2001 – og 11. september – er tallet 1,4.
Terrorisme i nord rammer meget sjældent blindt. 1


1: www.dr.dk/dendyrestoette Terror i Danmark

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.