Marineforskning i øjenhøjde

Baltic Sea Project - BSP - er i en rivende udvikling. Samarbejdet mellem grundskole, gymnasium og universitetsniveauet i BSP viser sin styrke, når der afholdes camps med forelæsninger og workshops planlagt som et samarbejde mellem flere niveauer.

Når elever og lærere præsenteres for andre uddannelsesniveauer end deres eget, sker der en brobygning mellem uddannelserne. Og det viser eleverne nye muligheder for faglig fordybelse og åbner deres øjne for fremtidige erhvervsmuligheder. Samtidig får lærerne øje på kvaliteter og samarbejdsmuligheder på tværs af institutionerne.

"We know a lot about space and the earth we walk upon, but only a fraction of this about the oceans that covers 70 percent of the surface of our planet. Why is it that we know so little? Because there is so much to be know. This is why it is very important to do research in marine life and we are five lucky students who through the Baltic Sea Project had the chance to go to Kappeln and learn a lot about the world under the surface of the water. Of course when it comes to the seas of the world, we cannot investigate all of them at once, we will have to start somewhere and we started with the Baltic Sea."
Elever, Roskilde Gymnasium

marine1

Hands-on science
I et nært samarbejde mellem den danske del af BSP og det tyske havforskningsinstitut IOW i Warnemünde, er det lykkedes på en unik måde at tilbyde hands-on science på et højt niveau til 100 unge fra hele Østersøregionen.

The next day began early in the morning at 7 o'clock with a breakfast prepared by students from Kappeln. After the morning meeting and a lecture the most interesting part of the camp began, the workshops. In groups of 10 or 11 persons we learned a lot about the specialities of the Baltic Sea and the species of specialised animals which can survive in that brackish water. A young polish scientist first told us about plankton, then we had to built a model of it by ourselves.
Elever, CJD Christophorus Schule Rostock

"The researchers tried to make their presentations easy to understand and they succeeded. I could understand them very easily. The presentation and the experiment about the salinity in the Baltic Sea was the most interesting presentation for me. The growth of micro eco-system in the Schlei was a very interesting workshop too."
Elev, Klaus Harms Schule

marine2

Det internationale samarbejde
Baltic Sea Project er et solidt netværk af skoler i landene omkring Østersøen. På det årlige internationale koordinator møde for de ni lande var det muligt at finde en samarbejdspartner til årets dansk-organiserede Science Camp. Gymnasiet i Kappeln nær Flensborg – en skole, der også var tilknyttet BSP i Tyskland, viste sig interesseret i et samarbejde.

Praktisk samarbejde
På skolen i Kappeln – Klaus Harms Schule – havde man involveret en hær af frivillige, bestående af både lærere og elever, så der var effektiv opbakning til mange praktiske gøremål. Det var fx en guidet tur i byen, vejvisning til særlige udendørs workshops, et fototeam, bemanding af en kiosk, samt bespisning af de 150 deltagere fra kl. 6 om morgenen til opvasken kl. 22 om aftenen. Var der behov for ekstra hjælp, blev det aftalt med forskellige campdeltagere, der så tog en ekstra tørn.

marine3

Another good workshop was the "Blue mussel workshop". It was funny to create Phytoplankton because the plankton had to float in the water. A real Phytoplankton can just survive in the first ten meters from the surface. So it was very difficult, but we liked this workshop.
Elever, Klaus Harms School

Et højt akademisk niveau
Det var et bevidst vilkår, at de oplæg, foredrag og workshops, der blev tilbudt i løbet af ugen, var på et højt akademisk niveau. Til tider med en kobling til hverdagen og mere praktiske fænomener, men målet var at give deltagerne indblik i den havforskning, der retter sig imod de særlige forhold i Østersøen. De deltagende unge var sammensat på tværs af deltagerland, deltagerskole og klasseniveau. Der var både folkeskoleelever og gymnasieelever på hvert hold. Deltagerne kom fra seks forskellige lande, og 16 forskellige skoler:

"It certainly brought my attention to the Baltic Sea and makes me think about the damage our
industry is causing to it."
Elev, Lituania

We were doing simulations on how the salinity of the Baltic Sea is changing and is causing danger
to the marine life within it. I really liked doing these experiments, more so when I have been
working with people from different countries.
Elev, Lituania

Faglige oplæg
The role of Microorganisms in Baltic Sea Ecosystem
Training course, the South Baltic WebLab
Zooplankton in the Baltic Sea
The Baltic Sea Hydrograpic
Adaptation of organisms along salt gradients in the Baltic Sea.

The hands-on workshops:
Absorbance of water samples and the secchie depth
Aquaculture workshop
Baltic Sea hydrography experiments
Baltic WebLab e-learning modules
Growth of micro eco-system in the Schlei
Built secchie disk and run test sampling
Mussels seizes and different Baltic Sea living conditions
Phytoplankton compositions and different Baltic Sea living conditions
Sampling and investigation of Jellyfish in waterfront area
Zoo plankton composition in saline and fresh water systems
Bird watching field trip to Geltinger Birge naturschutzgebiet
BSP Coast Watch workshop
Sampling and investigations from boat
Schleimünde, Maasholm Naturschutzgebiet
Ecopolicyade, PC game about sustaniable development
Lego robot workshop.

Støtte fra UNESCO-ASP
Denne Science-Camp, med økonomisk støtte fra den danske UNESCO-komité, var en stor og lærerig oplevelse for de mange unge. Med den meget enkle telt-indkvartering og den frivilligt baserede, praktiske støtte fra Klaus Harms Schule i Kappeln, lykkedes det for relativt få midler, at give deltagerne et helt realistisk indtryk og konkrete erfaringer med, hvad havforskning er, samt hvilke biologiske problemstillinger man arbejder med som havforsker. Det gav de unge et indblik i en verden, der umiddelbart er skjult for det blotte øje, men som de kan tage med sig videre i deres omverdensforståelse og videre uddannelse.

The most interesting activity was when we were on a boat with scientists. Well, other lectures were interesting too, especially the game "Eco-policy". And the joint activities were really fun. It was sad to leave the camp after a good dance night. I've met so many amazing people, I've got much of experience and I hope we'll meet again! Thank you!
Elev, Lithuania

Fremtiden
Kan det få betydning, at elever fra folkeskoler og gymnasier danner en sådan naturvidenskabeligt funderet omverdenforståelse?
Det, at de deltagende skoler er tilknyttet Baltic Sea Project, er i sig selv en bekræftelse på, at et naturvidenskabeligt skolenetværk er et bæredygtigt samarbejdsfokus.
Ligesom forskellige miljøpåvirkninger af den fælles Østersø ikke kender nogen nationale grænser, er det naturvidenskabelige fokus et grænseoverskridende "sprog", der synes ideelt som platform for internationalt samarbejde.
BSP danner her en naturlig og meningsfuld ramme, og de unge tager en udvidet forståelse, ikke bare naturvidenskabeligt, men også i høj grad interkulturelt med sig herfra – vigtige elementer i det globale medborgerskab - der er essentielt for UNESCO's skolenetværk, ASP-samarbejdet.

 Birgitte Bjørn Petersen, BSP-koordinator, Danmark

 

 

 

 

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.