Mind the Trash

Løb stafet med den økologiske rygsæk. Design en pantordning for andre ting end dåser og flasker. Og pak en tomat ind i forskellige emballager på forskellige måder – og iagttag effekten.


I alt 8 forskellige undervisningsforløb venter eleverne i landets 4.-6. klasser efter sommerferien i et nyt digitalt undervisningsmateriale "Mind the Trash" der skal lære elever om ressourcer
og affald.

 

Mind the Trash, der er udviklet for Miljøministeriet af Formidlingstjenesten i samarbejde med konsulentfirmaet Plan-Miljø, lanceres i starten af skoleåret 2014/2015.

Mind the Trash er det første undervisningsmateriale om affald, som behandler hele ressourcekredsløbet.
Det er samtidig afstemt med relevante trin- og slutmål, bl.a. inden for emnerne affald,
ressourcer, bevægelse og entreprenørskab.

Mind the Trash er et gratis undervisningsmateriale og bliver tilgængeligt på platformen
www.mindthetrash.dk. Her kan du også allerede nu tilmelde dig et nyhedsbrev om materialet.

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.