Kulturel mangfoldighed

Henvisninger
Link og litteratur om Kulturel mangfoldighed.

Ifølge UNESCO er kulturel mangfoldighed en kendsgerning. Verden rummer ca. 6000 samfund og lige så mange sprog. En sådan forskellighed medfører naturligvis en mangfoldighed af visioner, tro, praksis og udtryk, som fortjener lige respekt og værdighed. Samtidig vokser den internationale migrationsrate hurtigt hvert år, så vi lever i stadig mere heterogene samfund. Johannesburg Deklarationen (2002) om bæredygtig udvikling erkender, at vores rige mangfoldighed er vores kollektive styrke og bør bruges til at sikre bæredygtig udvikling.

Arven til verden - verdensarv til fremtiden

WHC-40years-CMKY_copy
Sæt din viden om verdensarv i spil - deltag i konkurrencen for 8. - 10. klasse.

I anledning af den verdensomspændende fejring af 40-året for vedtagelsen af UNESCOs Verdensarvskonvention arrangerer Kulturstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning ...

Læs mere...

Kulturmøde Ambassadørerne

kulturambassadrer
Kulturmøde ambassadørerne er bindestregsdanskere. Vi består af en blanding af unge mennesker fra mindretallene i grænselandet, og etniske minoriteter fra det øvrige Danmark. Vores opgave er,

Læs mere...

Kulturel Mangfoldighed og interkulturel dialog

invitation.jpg

"Kulturel mangfoldighed er vores kollektive styrke og bør bruges til at sikre bæredygtig udvikling." UNESCO

Læs mere...

Henvisninger

Link

2008 var udnævnt af EU til at være året for interkulturel dialog.
Målet er at alle der bor i EU-landene skal være aktive medborgere, og at Europa er åbent over for verden og respekterer kulturel mangfoldighed.

Kulturel mangfoldighed
UNESCO vedtog på den 31. generalkonference i oktober 2001 en universel deklaration om kulturel mangfoldighed.
Som opfølgning på deklarationen blev det besluttet på UNESCO's 32. generalkonference i oktober 2003, at UNESCO skulle udarbejde en konvention om beskyttelse af kulturel mangfoldighed.Konventionen trådte i kraft den 18. marts 2007, hvor 55 lande havde ratificeret den, herunder Danmark.
Læs mere på UNESCO's Cultural Diversity Site: Hvad er kulturel mangfoldighed?


Undervisning
Take Part Too er et interaktivt netbaseret undervisningsmateriale. Tre klasser fra tre forskellige lande sætter sig ind i, diskuterer og kommer med løsningsforslag til tre centrale temaer: Flygtninge, indvandrere og minoriteter, frihed eller sikkerhed i forbindelse med terrorisme og forbrug og bæredygtig udvikling. Til hver tema er knyttet et informationscenter med et righoldigt materiale til undervisningsbrug

Discovering diversity is developed from an original idea and project by the Swedish Commission for UNESCO. It gives a new and thought-provoking perspective on human rights and cultural diversity among young people the world over.
Litteratur

Skolen i Verden - udvikling af interkulturel kompetence
Ibis
Erfaringer fra projektet Integration af Interkulturel Kompetence i Læreruddannelsen, ICTT og anbefalinger til arbejdet med integration af globale dimensioner og interkulturel kompetence i undervisningen

Eksemplets magt - 8 rollemodeller fra Mjølnerparken

Rollemodellerne er en særudgave af en række på otte artikler, der blev bragt i Politiken. Artiklerne illustrerer, hvordan otte personer med etnisk minoritetsbaggrund på forskellige måder er succesfulde rollemodeller for andre.

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.