Malala -Day

Den 11.-12. juli 2013 deltog jeg i en ungdomsforsamling i FN's hovedkvarter i New York. Vi var 600 unge mennesker samlet fra en masse forskellige lande.

Det var en ungdomsforsamling, der skullesætte fokus på alle børns lige ret til uddannelse. Lighed i uddannelsesmuligheder – både på tværs af køn og på tværs af landegrænser. Det har været en fantastisk oplevelse, og jeg har lært en masse forskellige ting.

Ungdomsforsamlingen foregik over to dage. Den første dag i FN var hovedsageligt introduktion. Alle lande var godt repræsenteret, og jeg har snakket med folk fra alle verdensdele: Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Europa, Asien og Australien.
Jeg har aldrig set så mange forskellige hårfarver og hørt så mange forskellige engelske accenter på én dag. Det var virkelig fedt at opleve.
Vi fortalte hinanden historier om, hvorfor vi var kommet til ungdomsforsamlingen og både politiske og personlige grunde til vores engagement.

malala2

Malala – uddannelse og ligestilling er målet
Den anden dag var mere højtidelig – den såkaldte Malala-Day. Der hørte jeg FN's generalsekretær Ban Ki-moon, Gordon Brown og mange andre holde tale om, hvorfor lige præcis uddannelse er vigtig.

Men hovedtaleren til ungdomsforsamlingen var Malala Yousafzai. Og det var uden tvivl den bedste og vigtigste tale. Hun er en 16-årig pakistansk pige, der sidste år blev skudt af Taliban på vej til skole. Siden da er hun blevet et kendt ansigt og et globalt symbol. Både på den ligestillingskamp, der udspiller sig i Pakistan, og på den internationale kamp, der kæmpes for lige uddannelsesmuligheder til alle.

Hendes pointe i talen var, at der er brug for fred i alle lande, hvis børn skal kunne udvikle sig. Der skal være lighed mellem piger og drenge, hvis vi skal skabe en bedre verden.
Malala tror på, at hvis vi står sammen, så kan vi ændre verden med vores ord. Bøger og blyanter er vores stærkeste våben. Og ikke mindst gjorde hun det meget klart, at uddannelse er den eneste vej ud af fattigdom – og vejen til en fredeligere verden.

Det mest lærerige ved at deltage i uddannelseskonferencen var dog ikke at høre talerne.
Det var at høre så mange forskellige inspirerende historier fra mine jævnaldrende kammerater. At høre om, hvordan de kæmper for retten til uddannelse i netop deres lande.
I Kina er det stramt og hårdt. I Spanien er der ingen, som gider lytte til ungdommen. I Uganda er der ingen resurser. I Afghanistan er der krig og kaos. I Amerika er der tests og betalingsskoler. Og i Danmark står vi igen over for udfordringer af en hel anden målestok.
Alligevel formår Malala Yousafzai at samle alle 600 unge mennesker om samme sag: Vi vil have lige uddannelsesmuligheder til alle verdens børn.

De nuværende 57 millioner børn, der er nægtet adgang til skole, skal have retten til uddannelse. De 10 millioner børn, der bor i Nigeria og aldrig får en uddannelse, skal have resurser nok til at gennemføre en grundskole. Og de piger, som er nægtet adgang til skole på grund af deres køn, skal have de samme rettigheder som drengene.

malala3

Ungdommens krav
Der skal skabes lighed. Sammen formulerede vi en resolution, som skal bringe os tættere på MDG-målet: At opnå universel grundskoleuddannelse.

Ungdomsresolutionen giver seks bud på, hvordan man kommer tættere på målet om skolegang til verdens børn:
1. Sikkerhedsrådet skal lave en resolution, som anerkender den globale uddannelseskrise
2. Få alle børn i skole - der mangler 57 millioner
3. Garanter reel lighed mellem piger og drenge i uddannelsessystemet
4. Sørg for, at unge lærer af at gå i skole
5. Forøg uddannelsesstøtten
6. Lad eleverne komme til orde.

Jeg er taget hjem fra ungdomsforsamlingen i New York med en konkret og ambitiøs ungdomsresolution, en forrygende tale af Malala Yousafzai og en masse inspirerende historier.

 

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.