Lige muligheder for alle

Henvisninger
Link og litteratur om lige muligheder for alle

Hvordan er uddannelsesmulighederne i Danmark fx for mennesker med en funktionsnedsættelse, for henholdsvis drenge og piger og for etniske minoriteter?

Tilfældighedernes spil

TilfaeldighedernesSpilLogo_1
Tilfældighedernes spil er et undervisningsmateriale om børns rettigheder og vilkår.

Læs mere...

Hele verden i skole

bogsmall.jpg
Hele Verden i Skole er en kampagne, der sætter børns ret til uddannelse på skoleskemaet i Danmark

Læs mere...

Henvisninger - Lige muligheder for alle

Link

Unge mænd møder forhindringer i uddannelsessystemet
"Blandt de mest iøjnefaldende problemer for drenge med anden etnisk baggrund er et meget højt frafald på ungdomsuddannelserne."
Ministeriet for Ligestilling

Ungdomsuddannelse til alle
Regeringen har sat det mål, at 85% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden udgangen af 2010. Og inden udgangen af 2015 skal tallet være oppe på 95% af en ungdomsårgang. Det er en ambitiøs målsætning, men også helt nødvendig. Center for ligebehandling af handicappede mener, at ambitionen også bør omfatte unge med funktionsnedsættelser.
http://www.clh.dk/index.php?id=1164

Center for Ligebehandling af Handicappedes syn på uddannelse i Folkeskolen:
http://www.clh.dk/index.php?id=1163

 

Litteratur

Gode skolehistorier
"Der er brug for flere initiativer for børn og unge med handicap. De gode erfaringer og eksempler skal frem. De findes allerede derude på skolerne, og det er vigtigt, at vi får spredt dem. På den måde får vi mere rummelighed og plads til alle i folkeskolen", Ester Larsen, formand for Det Centrale Handicapråd.
Nyhedsmagasinet Lighedstegn nr. 2, 2006

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.