Medborgernet

net-grafik
Netværket Medborgerskab gennem Uddannelse blev skudt i gang med en stor konference på Axelborg.

Skoleledernetværket er et initiativ, der med overskriften ”Medborgerskab gennem uddannelse” ønsker at fremme og facilitere videns- og erfaringsudveksling mellem uddannelsesinstitutioner, forskere og specialister med henblik på at igangsætte aktiviteter, der fremmer aktivt medborgerskab i skolen, arbejdslivet og i samfundet generelt.

Netværket vil:

  • Fremme udvikling af metoder til at arbejde med inkluderende ledelse, lokalt demokrati, elevdeltagelse, trygge læringsmiljøer, tolerance og respekt for forskellighed.

  • Fremme og facilitere vidensdeling mellem skoler, ungdomsuddannelser, forskere og udviklere og at udvikle og igangsætte kvalificerede medborgerskabsaktiviteter for og på de involverede skoler.

  • Give lærerne, ledelserne og skolebestyrelserne på de involverede skoler redskaber til at iværksætte effektiv og vedkommende undervisning og aktiviteter, der fremmer aktivt medborgerskab, således at eleverne i stigende grad får kendskab til de principper, det danske folkestyre bygger på, og at eleverne benytter og aktiverer de friheder, rettigheder, pligter og ansvar, de har i skolen og i samfundet.
Læse mere på medborgernet.

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.