Elevråd til lærere

elevraada
Danske Skoleeelever, DSE, vil lære lærerne at blive bedre til at understøtte elevrådsarbejdet.
Derfor lancerer DSE et nyt redskab, i form af en håndbog og internetside, til elevrådskontaktlærerens arbejde med elevråd, elevdemokrati og elevindflydelse ude på skolerne.

Håndbogen for Elevrådskontaktlærere: Danske Skoleelever har gennem en årrække identificeret, på baggrund af samarbejde med og kurser for elevrådskontaktlærere, nogle centrale udfordringer for kontaktlæreren. Håndbogen er bygget op med kontaktlæreren i centrum og dennes snitflader til andre aktører på skolen, og vil derfor tage udgangspunkt i følgende fire kontaktflader:


• Kontaktlærer og elevrådet
• Kontaktlærer og skoleledelsen
• Kontaktlærer og kollegaer
• Kontaktlærer og skolebestyrelsen

Indenfor hvert af disse områder gennemgås kontaktlærerens rolle, og der opstilles diverse udfordringer, kontaktlæreren ofte støder på, med tilhørende mulige løsninger, gode råd og værktøjer til at håndtere den pågældende udfordring. Derudover vil bogen være et opslagsværk med relevante love og regler, standardskemaer til mødepapirer, alternative måder til elevrådsarbejde og andre tips og ideer.

Læs mere på Danske Skoleelevers hjemmeside

 

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.