Fremtidens medborger

medborger2.jpg
Europarådets program ”Education for Democratic Citizenship” (EDC) skal ses som en langtidsinvestering for at fremme demokratiske værdier som menneskerettigheder, tolerance og kulturel mangfoldighed.

Dette fremgår  bl.a. af  Europarådets hjemmeside i forbindelse med præsentationen af ”2005 European Year of Citizenship through Education” (EYCE). 1)
Europarådet har siden 1997 arbejdet med EDC.

Formålet har bl.a. været at finde ud af

  • hvilke værdier og færdigheder individer har brug for at blive aktivt deltagende borgere
  • hvordan de kan få disse færdigheder og
  • hvordan de kan lære at give dem videre til andre

I det hele taget er der vokset mange europæiske medborgerskabsprojekter frem i de senere år. Mange af initiativerne er utvivlsomt opstået på baggrund af EU's ønske om at udvikle et aktivt medborgerskab i forbindelse med dannelsen af den europæiske union. Imidlertid udfordres de enkelte lande også af samfundsmæssige ændringer som globalisering og voksende kulturel mangfoldighed.

verdensborger1.jpg

Elever svigter demokratiet
Heller ikke i Danmark står det tilsyneladende for godt til med interessen for demokratiet blandt de unge medborgere.

En ny undersøgelse, ”Demokratiprojektet”, viser, at hver tredje elev i 9. klasse ikke forventer at deltage aktivt i demokratiet.

Undersøgelsen viser, at danske skoleelever har demokratiske holdninger, og at de er bevidste om deres rettigheder. Alligevel er det kun en lille elite, der aktivt ønsker at deltage i demokratiet.
”Hvis målet er, at alle skoleelever er forberedt til demokratiet, så er målet ikke nået. Tallene viser, at vi har problemer med den måde, vi opdrager den kommende generation til demokrati på”, siger lektor Hans Dorf, som er en af forskerne  bag undersøgelsen.

Måske er dette baggrunden for, at Undervisningsministeriet i foråret 2006 udsendte en vejledning i, hvordan elever kan bevidstgøres om demokratiske værdier. Vejledningen er også ment som et redskab til at håndtere integrationsproblemer og ekstremisme.

Master i medborgerskab
Men der er også andre tegn på, at begrebet medborgerskab efter 50 års dvale igen er ved at gøre sin entre i det danske uddannelsespolitiske landskab.

En ny uddannelse i medborgerskab så dagens lys i 2005. Kernen i medborgerskab er ifølge Ove Korsgaard, der er lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) og initiativtager til udbud af den nye uddannelse, spørgsmålet om, hvordan vi lærer at leve sammen. Det er den store udfordring i en tid, hvor Danmark i lighed med andre lande i den vestlige verden befinder sig i en voldsom forandringsproces.

Europæiske skolebørn skal lære at være gode medborgere
Syv universiteter fra seks EU-lande heriblandt DPU har fået penge fra EU til at studere, hvordan Europas skolebørn lærer at blive gode medborgere. Baggrunden for projektet er globalisering, indvandring og opbrud i arbejdslivet og familierne, der alle sætter spørgsmålstegn ved vores evne til at holde sammen som borgere i et samfund. Derfor vil forskere fra de syv universiteter studere, hvordan skoler kan gøre børn til gode medborgere.

Utvivlsomt gode og vigtige initiativer. Men tilbage står spørgsmålene. Er det rigtigt, at de unge svigter demokratiet? Hvis ja hvad er det så, der er gået galt? Har vi taget demokratiet for givet?


 

Noter:

1. Europarådets hjemmeside om Education for Democratic Citizenship

 

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.