Medborger

Henvisninger
Link og litteratur om medborgerskab

Lav valgdeltagelse blandt unge mennesker og deres faldende interesse for deltagelse i det offentlige og politiske liv understreger vigtigheden af fortsat at sikre undervisning i demokrati.

Demokratiets gang

Undervisningsmaterialet sætter fokus på sammenhængen mellem Innovation og Medborgerskab både i nutidig og historisk belysning.

TAG DEL vores samfund

TAG DEL er et fællesskab på tværs af borgere, frivillige foreninger, offentlige institutioner og virksomheder. Her deler vi udfordringerne, skaber de bedste løsninger og går sammen om at realisere dem.

Børn har altid ret

FN's Børnekonvention fylder 25 år i 2014, og det giver mange skoler anledning til at tage børns rettigheder op som emne.

Innovation og medborgerskab

Nyt kursusmateriale i innovation og medborgerskab til de ældste klasser i grundskolen. Kurset er blevet afprøvet i syv klasser i Ungdomsbyen.

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.