Verdensborger

Henvisninger
Link og litteratur om Verdensborger.

Endemålet for al opdragelse må være at gøre mennesket til verdensborger. Hvordan denne idé konkretiseres i forhold til nutidens problemer er en væsentlig opgave for skolen.

Afslutningskonference for internationalt skoleprojekt om globalt medborgerskab

Som en del af fejringen af skolens 200-års fødselsdag har elever på tværs af landegrænser arbejdet sammen om at definere, hvad globalt medborgerskab er. Resultatet blev vist frem ved en afslutningskonference i Ungdomsbyen.

Læs mere...

UNESCO-arbejdet i Danmark 2014-2017

Danmarks UNESCO-arbejde i de kommende år fokuserer på følgende fire tværgående tematiske prioriteter, der skønnes at være af særlig relevans for de muligheder og udfordringer vi står overfor:

Læs mere...

Global Platforms

Globale Platforme er et verdensomspændende netværk af uddannelsescentre, der tilbyder kurser i menneskerettigheder, globalt medborgerskab, kampagnetilrettelæggelse,

Læs mere...

Globalt handlerum

Mellemfolkeligt Samvirke og Globale Skolepartnerskaber inviterer til inspirationsdag tirsdag den 9. september 2014 for gymnasielærere, der ønsker konkrete ideer og inspiration til,

Læs mere...

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.