Verdensborger

Henvisninger
Link og litteratur om Verdensborger.

Endemålet for al opdragelse må være at gøre mennesket til verdensborger. Hvordan denne idé konkretiseres i forhold til nutidens problemer er en væsentlig opgave for skolen.

Common Future

comfu
Fra den 15. - 19. marts mødtes 45 elever og 20 lærere fra 12 lande i Ungdomsbyen for at drøfte resultaterne fra Cop15, og hvordan de selv kan påvirke udviklingen.


Læs mere...

Unge blogger fra Nepal

reklame.jpg
Hvis dine elever er mellem 14 og 17 år, og klassen kan afse mindst to lektioner om ugen i tre - fire uger i november måned 2008, så kan I få mulighed for at stille spørgsmål til og udveksle erfaringer og synspunkter om demokrati med de nepalesiske unge. Læs mere påwww.u-web.dk

Henvisninger

Link

Er du verdensborger?
Mette Weber
Hvad er en verdensborger? Hvordan skaber vi dem? Skal vi uddanne verdensborgere?

Dannelse til verdensborger
Jørgen Dragsdahl, Information
For mere end fire årtier siden skrev min far, Johannes Dragsdahl, en lille bog, Opdragelse til verdensborger. Centralt i hans og samtidens opfattelse stod, at verdensborgeren skal forstå og respektere verdens mangfoldighed.

Seniorer uden grænser
er en forening af mennesker, der efter et godt og aktivt liv stiller netop deres erfaringer og færdigheder til rådighed for at at gøre en forskel for denne verdens mange fattige.

Retfærdighed og solidaritet - Globalt medborgerskab. Materiale til 3.-6. klasse og 7.-9. klasse, udgivet af Oplysningscenter om den 3. verden, 2003. Materialet er en mappe med 50 siders lærervejledning med forslag til aktiviteter og gæstelærerforslag.

Litteratur

Verdensborger

Tidsskrift for sprog - og kulturpædagogik
Nummer 55 - oktober 2012
se flyer


Verdensborger i Danmark

Benny Andersen
Som barn lærte jeg gode gamle danske børnedanse
med fremmedartede navne
Scottish
Rheinlænder
Tyrolervals
Lanciers

På sporet af Verdensborgeren
Line Anne Roien og Carsten Skjoldborg.
Artiklen er tænkt som et bud på, hvordan det pædagogiske dannelsesideal, som Peter Kemp beskriver, kan konkretiseres i et tværfagligt undervisningsforløb. Vi har med undervisningen søgt at finde svar på, om tanken om verdensborgeren overhovedet er meningsfuld for unge?
Download artikel (64.00 KB

Verdensborgeren som pædagogisk ideal

Peter Kemp, Hans Reitzels Forlag 2005.


What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.