TUBU

tubu-rapport-forside

Erfaringer fra de første TUBU-skoler i Tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

I rapporterne fra skolerne ligger der meget inspiration, og samtidig peger den samlede behandling af emnet på, at der fortsat er brug for yderligere udvikling, hvis fremtidens unge skal blive godt klædt på til at indgå i beslutninger og konkrete tiltag for at fremme en mere bæredygtig udvikling til gavn for de mange.

Publikationen er et led i Undervisningsministeriets indsats for at støtte udviklingen af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) i Danmark under Tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (TUBU) under UNESCO.

I årene 2005-2014 er det forventningen, at alle lande lægger sig i selen for at udvikle Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i både de almene uddannelser og i de erhvervsrettede uddannelser, samt i forhold til folkeoplysning generelt. Begrundelsen er, at spørgsmål og problemstillinger knyttet til bæredygtig udvikling vil blive stadigt mere presserende, uanset hvor i verden man lever.

I den danske folkeskole har der i mange år været arbejdet med både miljøundervisning, sundhedsundervisning, global undervisning og fredsundervisning som nogle af de tværgående emner og temaer, der har kunnet tages op. Mange af erfaringerne herfra fører lige frem mod Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Hent hæftet her

Se hjemmesiden

 

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.