Affald

Undervisning om affald kan tilrettelægges på mange forskellige måder - alt efter fag, klassetrin og metoder. Affald.dk tilbyder færdige undervisningsmaterialer og lærervejledninger

og materialer til alle klassetrin og næsten alle fag i folkeskolen: natur/teknik, fysik/kemi, biologi, geografi, dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, musik, historie, sløjd, håndarbejde, billedkunst og hjemkundskab.

Find relevante links til affaldsundervisning samt kampagner for skoleelever.

Få inspiration til at arbejde med flere trinmål under samme emne i Fælles Mål og Læreplaner.

Brug elevressourcerne, når klassen skal arbejde med it og/eller præsentere deres arbejde for andre.

Kom ud i virkeligheden og få undervisning på genbrugspladser, forbrændingsanlæg og deponier over det meste af landet. Nogle medlemsselskaber og kommuner tilbyder også besøg af en gæstelærer i klassen.

Læs mere på affald.dk

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.