Undervisningsforløb om bæredygtige byer

Bæredygtige Byer er et undervisningsforløb for elever på ungdomsuddannelserne. Eleverne skal gennem et særlig udviklet spilkoncept spille sig igennem en række problemstillinger, som er centrale for begrebet bæredygtighed, samt for fremtidens bæredygtige byer.

Undervisningen starter i klasselokalerne, hvor eleverne arbejder med et udvalg af autentiske internationale og nationale cases fra databasen bæredygtige byer på dac.dk. Samlingen rummer cases, baggrundsartikler og ekspertinterview og opdateres løbende. Forløbet er særligt målrettet fagplanen for geografi, men også relevant for andre fag. 

I DAC udfordres og aktiveres denne viden i en workshop, hvor eleverne skal spille sig igennem en række danske problemstillinger, som er centrale for fremtidens bæredygtige byer. Spillet leder frem til, at eleverne på innovativ vis skal konceptualisere løsninger på problemstillingerne. Afslutningsvis fremlægger de projekterne i en tale anno 2050.
Læs mere på Dansk Arkitekturcenters hjemmeside og/eller se flyer

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.