Kloden i Haarders hænder

haarderindex.jpg
Torsdag den 13. oktober mødtes elever fra fem af landets skoler og gymnasier med undervisningsminister Bertel Haarder for at overdrage ham en "bæredygtige stafet" i form af fem små jordkloder.

Elever fra Bredagerskolen, Lillebæltskolen, Skolen På Forsøgscentret, Nørre Gymnasium og Christianshavns Gymnasium mødtes på vegne af 30 af landets skoler og gymnasier med ministeren for give ham deres bud på væsentlige områder at fokusere på i FNs tiår for uddannelse for bæredygtig udvikling.

Ministeren modtog anbefalingerne, der var symboliseret ved fem små jordkloder, og takkede for elevernes synspunkter. Han understregede, at han fandt dem væsentlige og tog dem alvorligt. I hans tale fremhævede han desuden vigtigheden af, at man i skolen og gymnasiet får mulighed for et erhverve sig viden om og undersøge de problemstillinger, der knytter sig til en fremtidig bæredygtig udvikling.
bertel002.jpg
Efter den formelle præsentation fik nogle af eleverne lejlighed til at uddybe deres tanker med ministeren. Her fremlagde elever fra Nørre G. bl.a. et behov for at oprette en hjemmeside henvendt til elever, hvor de kan finde relevante informationer om bæredygtig udvikling.


What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.