Kan kloden klare forbruget?

Henvisninger
Link og litteratur om Kan kloden klare forbruget?

Godt nok frygter vi i dag kineserne og inderne for deres vækst, deres evne til at tage vores jobs og deres belastning af miljøet, og godt nok frygter vi de fattige afrikanere, som nøden i stigende omfang kan tvinge på vandring mod Europa. Men det er naturligvis hos os selv, det afgørende problem har bolig.

Undervisningsforløb om bæredygtige byer

Bæredygtige Byer er et undervisningsforløb for elever på ungdomsuddannelserne. Eleverne skal gennem et særlig udviklet spilkoncept spille sig igennem en række problemstillinger, som er centrale for begrebet bæredygtighed, samt for fremtidens bæredygtige byer.

Læs mere...

Affald

Undervisning om affald kan tilrettelægges på mange forskellige måder - alt efter fag, klassetrin og metoder. Affald.dk tilbyder færdige undervisningsmaterialer og lærervejledninger

Læs mere...

Skraldelev

Skraldelev er Vestforbrændings nye undervisningstilbud til 0.-6. klasse. I Skraldelev arbejder eleverne ikke kun med at sortere affald i genbrug/forbrænding/deponi,

Læs mere...

BSP Newsletter 2013

The Baltic Sea Project Newsletter is published once a year. All issues are available electronically at the international BSP site.
In 2012 Estonia took over the role of the BSP coordination.

Læs mere...

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.