Norden – en bæredygtig region med fokus på livslang læring

to-fyre

Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd inviterede til en konference, der drejede sig om uddannelse for bæredygtig udvikling og om opfølgning på Klimatopmødet i 2009. Konferencen fandt sted på Nordisk Klimadag den 11. november 2010.

Konferencen var arrangeret af Undervisningsministeriet i samarbejde med Nordisk Ministerråds Sekretariat og den danske UNESCO-nationalkommission.

Protektor for den danske UNESCO-nationalkommission, H.K.H. Prinsesse Marie deltog i konferencen.

Konferencen bygger på samspillet mellem uddannelsesinstitutionerne, folkeoplysningen og lokalsamfundet. Der bliver lagt vægt på at skabe forståelse for begrebet uddannelse for bæredygtig udvikling og på at give befolkningen ansvar og handlekompetencer, der sigter mod bæredygtig udvikling. Uddannelsessektoren spiller her en væsentlig rolle såvel i de formelle uddannelser som i de uformelle og de ikke formelle læringsmiljøer.

Den nordiske konference er et led i gennemførelsen af Nordiska Strategin för Hållbar Utveckling, og den er et bidrag til de nordiske landes arbejde med FN's tiår for uddannelse for bæredygtig udvikling 2005-2014.

Invitation til konferencen

Program for konferencen

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.