Billeder fra fremtiden


Torsdag den 5. marts 2009 gav elever fra UNESCOs ASP skoler deres bud på, hvordan fremtiden for deres børn 30 år fra nu kan komme til at se ud. H.K.H. Prinsesse Marie åbnede udstillingen på Nationalmuseet.

Invitation til pressen

H.K.H. Prinsesse Marie går ind i det danske UNESCO-arbejde

H.K.H. Prinsesse Marie har besluttet at gå ind i den danske del af UNESCOs arbejde.

Prinsessens første opgave i UNESCO-regi bliver indvielsen af udstillingen "Billeder fra fremtiden", der åbnes torsdag den 5. marts kl. 12.00 i festsalen på Nationalmuseet i København, hvor Prinsessen holder åbningstalen. Pressen er vel-kommen.

Udstillingen er skabt af elever fra 15 skoler, som alle er medlemmer af UNESCOs Associated Schools Project (ASP). ASP er et internationalt netværk af skoler, der har til formål at få børn og unge til aktivt at deltage i styrkelsen af interna-tional forståelse, demokrati, tolerance og arbejdet med miljøspørgsmål.

"Billeder fra fremtiden" er elevernes bud på, hvordan verden kommer til at se ud om 30 år og har fokus på, hvordan klimaforandringerne vil påvirke den måde, vi lever på i fremtiden.

I Danmark er UNESCO-arbejdet en del af Undervisningsministeriets ressortområde. Undervisningsminister Bertel Haarder, som også er minister for UNESCO i Danmark, siger:

"Der er brug for at skabe opmærksomhed om det arbejde UNESCO i Danmark gør for at sætte det globale arbejde med uddannelse, demokrati og miljø på dagsordenen. ASP-skolerne har tidligere arbejdet med konkrete projekter som Baltic Sea Project (BSP), Transatlantic Slave Trade Education Project (TST) og World Heritage Education Project (WHE), og derfor er netop indvielsen af et ASP-skoleprojekt et rigtig godt sted for H.K.H. Prinsesse Marie at begynde sit arbejde med UNESCO. ASP-netværket viser, hvordan skoleelever kan gøre en forskel, og jeg er glad for, at Prinsesse Marie har valgt at engagere sig netop her. Jeg beklager meget, at jeg desværre er forhindret i at være der på selve dagen på grund af længe aftalte møder i Jylland”.

Udstillingen, som også præsenteres i skolernes lokalområder, vurderes i løbet af dagen af en dommerkomité bestående af repræsentanter fra Institut for Menneskerettigheder, Danmarks Naturfredningsforening og landets største professi-onshøjskole VIA University College, som samler professionsbacheloruddannelserne i Region Midtjylland.

Der deltager hold fra både folkeskoler og gymnasier i udstillingen.

Deltagerne er fra Juelsminde Skole, Holmebækskolen i Herfølge, Helsingør Byskole, Haderslev Katedralskole, Lille-bæltskolen i Middelfart, Endrup Skole i Fredensborg, Sønderskov-Skolen i Sønderborg, Christianshavn Gymnasium, Langmarkskolen i Horsens, Bredagerskolen i Jelling, Hedelyskolen i Greve, Bagsværd Kostskole, Gl. Hellerup Gymnasium, Allerød Gymnasium og Ingrid Jespersens Skole.

Fakta om UNESCO og Associated Schools Project

UNESCO er FNs særorganisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation. UNESCO er et frit forum for udveksling af ideer og viden, men organisationen iværksætter også praktiske samarbejdsprojekter inden for de fire områder uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation.

Danmark har også en UNESCO-nationalkommission, og det er denne nationalkommission, H.K.H. Prinsesse Marie i fremtiden skal samarbejde med.

Nationalkommissionen er et bindeled mellem UNESCO og det enkelte lands civilsamfund og regering. Den danske UNESCO-nationalkommission rådgiver regeringen i UNESCO-spørgsmål og fremmer UNESCO-arbejdet i Danmark.

UNESCOs Associated School’s Project tæller i dag mere end 8.000 skoler i 175 lande.

Praktisk og program:

Pressen bedes ankomme senest kl. 11.40. Der vil være mulighed for foto ved H.K.H.. Prinsesse Maries ankomst kl. 11.50 ved Nationalmuseets hovedindgang. Hun bliver modtaget af Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen, Un-dervisningsministeriets departementschef Niels Preisler, Unescos formand for det danske arbejde Linda Nielsen og formand for ASP-netværket, rektor på Hjørring Seminarium Nils-Georg Lundberg. En blomsterpige Kathrine Hviid, der går i 8. klasse på Bagsværd Kostskole og Gymnasium, overrækker en buket.

Derefter går pressen til balkonen på 2. sal, som giver direkte adgang til at overvære resten af arrangementet. Kl. 12.00 byder formand for ASP-netværket Nils-Georg Lundberg byder velkommen og giver herefter ordet til H.K.H. Prinsesse Marie, der holder åbningstalen. Pressen må fotografere indledningsvis under talen.

Efterfølgende bliver Prinsessen vist rundt til 15 stande, hvor cirka 60 skoleelever og deres lærere fortæller om deres projekter. Standene er placeret hele vejen rundt lang siderne i salen, hvorfor pressen kan fotografere rundvisningen hele vejen rundt fra tre sider af balkonen.

Yderligere oplysninger:
Om det danske UNESCO-arbejde: www.unesco.dk
Om ASP-netværket: www. unesco-asp.dk

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.