Undervisning i demokrati

demokrati.jpg
Inspirationshæfte til grundskoler og ungdomsuddannelser

Publikationen giver lærere og ledere i grundskoler og ungdomsuddannelser inspiration til arbejdet med demokrati i undervisningen. Publikationen indeholder interview med eksperter, skolefolk og undervisningsministeren. Interviewene har fokus på medborgerskab, skolen som lokalt demokrati samt et godt undervisningsmiljø. Der er et katalog med eksempler fra grundskoler, erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser, hvor skolerne på forskellig vis gør en særlig indsats for at bevidstgøre eleverne om demokrati og demokratiske værdier. Materialet kan anvendes i en målrettet indsats på skoler med mange tosprogede elever. Eksempelkataloget indeholder eksempler om den inkluderende skole fra skoler med mange tosprogede elever. På hvert skoleområde er der tillige et indlæg om demokrati set i et integrationsperspektiv.
http://pub.uvm.dk/2006/demokrati/

 


What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.